Naudojimosi sąlygos

Etiekejai.lt skaičiuoklės naudojimosi sąlygos

Ačiū, kad naudojatės Etiekejai.lt. Mes stengiamės, kad mūsų pateikti įvertinimai būtų tikslūs, aiškūs ir nepasenę. Mes džiaugiamės, galėdami Jums padėti priimti sprendimą dėl tiekėjo ir kokretaus plano. Bet negalime prisiimti atsakomybės už tai. Todėl, prieš priimdami sprendimą, Jūs patikrinkite informaciją tiekėjo svetainėje, pasinagrinėkite elektros energijos tiekimo sutarties sąlygas, pasikonsultuokite su tiekėju.

Naudodamiesi Etiekejai.lt skaičiuokle, Jūs:

  • suprantate, kad pateikti įvertintinimai yra rekomendacinio pobūdžio,
  • sutinkate, kad Etiekejai.lt negali prisiimti ir neprisiima jokios atsakomybės už pateiktų kainų tikslumą ir/ar Jūsų bet kokius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius atsiradusius dėl šios skaičiuoklės naudojimo.