Nord Pool biržos kaina

Nord Pool biržos kaina. Kintamų elektros energijos planų kainos apskaičiavimas. Nord Pool LT biržos kainos prognozė. Vidutinė svertinė kaina

Kokia dedamoji naudojama kintamo tarifo planų sąskaitose?

Kintamo tarifo planai remiasi elektros energijos kaina Nord Pool LT biržoje. Čia pateikiame informaciją kokia kainos dedamoji naudojama skaičiuojant mėnesio sąskaitas.

Jeigu vartotojas:

  • turi išmanų, automatizuotą skaitiklį, tada jam taikoma konkreti Nord Pool LT biržoje užfiksuota valandinė kaina, kuri buvo elektros energijos vartojimo momentu,
  • neturi išmanaus skaitiklio, tada:
    • naudojama vidutinė svertinė mėnesio kaina (Elektrum Lietuva, Enefit). Svertinė mėnesio kaina nustatoma valandines Nord Pool LT biržos kainas padauginant iš visų Lietuvos neautomatizuotų skaitiklių naudotojų elektros energijos vartojimo netolygumo koeficientų. Koeficientus kiekvieną mėnesį apskaičiuoja ESO ir pateikia savo svetainėje. Ši kainos dedamoji konkretų mėnesį yra vienoda visiems neautomatizuotų skaitiklių vartotojams Lietuvoje. Ji nepriklauso nuo to ar vartotojas turi vienos ar dviejų laiko zonų skaitiklį, ar jis daugiau elektros energijos sunaudoja naktį (kai ji biržoje pigesnė) ar dieną,
    • arba vidutinė mėnesio kaina Nord Pool biržoje (Ignitis).

Svertinės ir vidutinės biržos kainos palyginimas

Svertinės kainos dedamoji beveik atitinka vidutines mėnesio kainas Nord Pool biržoje. Bet, praktiškai, ji būna keliais eurais už MWh aukštesnė, nes didesnė dalis elektros energijos suvartojama dieną ar vakare, kai kaina biržoje būna didesnė ir atvirkščiai - kai suvartojama mažiau, paklausa būna mažesnė ir kaina atitinkamai mažesnė. Kadangi tiekėjai naudoja arba vidutinę arba vidutinę svertinę mėnesio kainą, tai skaičiuoklėje mes suvienodiname palyginimo sąlygas, padidindami Nord Pool kainos dedamają tiekėjams, kurie taiko svertinę kainą (= NP * 1,0615). 1,0615 yra vidutinis santykis tarp svertinės ir vidutinės mėnesio Nord Pool kainos 2020 vasario - 2021 birželio mėnesiais.

Paveikslėlyje žemiau pateikiame apskaičiuotas vidutines Nord Pool LT biržos kainos dedamąsias (su PVM) neautomatizuotų skaitiklių vartotojams.

Nord Pool LT kainų kitimas

Nord Pool LT kainos prognozė

Kokia bus biržos kaina ateityje tiksliai prognozuoti neįmanoma. Kaina priklauso nuo pasiūlos ir paklausos ir ją įtakoja daugelis veiksnių. Šioje skaičiuolėje, prognozuodami Nord Pool LT biržos kainas, mes remiamės tik praeities kainomis biržoje ir taikome klasikinį SARIMA modelį. Mūsų prognozė pateikiama paveikslėlyje:

Nord Pool LT kainos prognozė

Skaičiuoklėje prognozuojama elektros kaina biržoje laikome 12 mėnesių prognozuojamos kainos vidurkį. Jūs galite nurodyti savo norimą Nord Pool mėnesio kainos reikšmę.

Kaina šiuo metu

Kokia yra elektros energijos kaina biržoje šiuo metu? Galite sekti šią informaciją ir mūsų svetainėje.